Божедарівська громада
Дніпропетровська область, Кам’янський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про відділ соціального захисту населення

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ соціального захисту населення

Божедарівської селищної ради

 

1.Загальні положення

1.1. Відділ соціального захисту населення Божедарівської селищної ради (далі - Відділ) є виконавчим органом, який утворюється селищною радою, є підзвітним і підконтрольним селищній раді, що його утворила, підпорядковується виконавчому комітету селищної ради, селищному голові та безпосередньо - заступнику селищного голови відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень – підконтрольний відповідним органам виконавчої влади

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», наказами Міністерства соціальної політики, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями селищного голови, рішеннями сесій селищної ради та виконавчого комітету, а також Положенням про відділ.

1.3. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, з іншими відділами та управліннями Божедарівської селищної ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Божедарівською селищною радою, підприємствами, установами, організаціями тощо.

1.4. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки  у територіальних представництвах Державного казначейства України, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк встановленого зразка.

1.5. Відділ фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.6. Повна назва українською мовою: Відділ соціального захисту населення Божедарівської селищної ради.

1.7. Скорочена назва українською мовою: Відділ соціального захисту населення.

1.8. Юридична адреса: 52323, Дніпропетровськ область, Кам’янський  район, смт Божедарівка, вулиця Кооперативна 33.

1.9.  Положення про Відділ затверджується сесією Божедарівської селищної ради.          

 

2. Мета Відділу

2.1. Метою Відділу є забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері соціального захисту та зайнятості населення шляхом здійснення нагляду за додержанням на території Божедарівської селищної територіальної громади вимог законодавства у цих сферах, виконання відповідних державних і місцевих програм соціального захисту та зайнятості населення, надання якісних соціальних послуг.

 

3. Основні завдання

3.1. Основними завданнями Відділу є :

3.1.1. Забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері соціального захисту населення.

3.1.2. Визначення та реалізація соціальних пріоритетів розвитку громади, розробка місцевих програм соціального спрямування, проектів, програм та заходів щодо підтримки вразливих категорій населення.

3.1.3. Запровадження та надання місцевих гарантій соціального захисту, соціальної підтримки мешканців громади.

3.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.2.1. Забезпечує виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що віднесенні до його відання.

3.2.2. Бере участь у стратегічному плануванні розвитку соціальної сфери громади, здійснює підготовку пропозицій до проектів місцевих програм соціального розвитку, проекту бюджету громади.

3.2.3. Проводить консультування з питань застосування законодавства щодо призначення пенсій, страхових виплат, соціальної допомоги, житлових субсидій, надання пільг, компенсацій за догляд (надання соціальних послуг), санаторно-курортного лікування, компенсаційних виплат за санаторно-курортне лікування та відшкодування вартості проїзду громадянам деяких пільгових категорій, отримання засобів реабілітації, встановлення статусу особи, з інших питань, пов’язаних із соціальною підтримкою населення;

3.2.4. Вирішує відповідно до законодавства питання щодо соціальної підтримки населення громади (прийому документів для призначення і виплати  соціальної допомоги, компенсацій, житлових субсидій, надання пільг, інших грошових соціальних виплат).

3.2.5. Надає сприяння та забезпечує контроль за своєчасним підвищенням кваліфікації працівників сфери соціального захисту територіальної громади.

3.2.6. Здійснює консультування мешканців територіальної громади з питань застосування законодавства щодо соціальної підтримки населення, інших питань віднесених до його відання.

3.2.7. Проводить інформаційно-просвітницьку роботу серед населення спрямовану на: підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту.

3.2.8. Здійснює виплату одноразової допомоги та компенсацій, що фінансуються за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади;

3.2.9. Здійснює виплату за рахунок коштів місцевого бюджету допомоги на поховання громадян у випадках, передбачених законодавством (у тому числі одиноких);

3.2.10. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до законодавства України.

 

4. Функції

4.1.  Організовує роботу, пов’язану з вирішення питань соціального захисту соціально незахищених громадян на території громади.

4.2. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали з питань віднесених до компетенції відділу для подання Божедарівському селищному голові.

4.3. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

4.4. Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань соціальної політики.

4.5. Подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту пільгових категорій громадян.

4.6. Аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах  територіальної громади та вживає заходів до усунення недоліків.

4.7.  Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних осіб.

4.8. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку, вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету.

4.9.  Аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає селищному голові пропозиції з цих питань.

4.10. Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд сесії ради, виконавчого комітету, селищного голови.

4.11. Здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання виконавчому комітетові.

4.12. Інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації.

4.13. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань, передбачені законом.

 

5. Відділ має право:

- одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

-  залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів виконавчого комітету ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

- вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчого комітету ради з питань соціального захисту населення.

- скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

- подавати пропозиції до проекту бюджету Божедарівської селищної ради з питань, що належать до його компетенції;

 - укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

- одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

- вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, сімей;

- надавати відповіді інформаційного характеру на бланку відділу та за підписом керівника, що надсилаються до інших установ, на інформаційні запити, звернення громадян тощо, зокрема й на ті, що надійшли на адресу селищної ради та направлені на виконання до відділу;

- інші права надані чинним законодавством.

 

6. Система взаємодії

 Відділ, під час виконання покладених на нього функцій та завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Божедарівської селищної ради, органами місцевого самоврядування, управлінням соціального захисту населення та іншими підрозділами Кам’янської районної державної адміністрації та Дніпропетровської обласної державної адміністрації, суб’єктами надання соціальних послуг, робочими органами Фонду соціального страхування України, Дніпропетровськими обласним відділенням Фонду соціального захисту  інвалідів, управлінням Пенсійного фонду України, та органами державної служби зайнятості.

 

7. Структура відділу

7.1.  Положення про відділ затверджується сесією селищної ради.

7.2. Штатний розпис затверджується начальником відділу у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених селищною радою.

7.3. Посадові обов'язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які розробляються та затверджуються начальником Відділу.

7.4.  Працівники Відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування.

 

8. Керівництво відділу

8.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням селищного голови в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8.2. Начальник відділу:

8.2.1.Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності своїх спеціалістів.

8.2.2. Розробляє Положення про Відділ і функціональні обов'язки працівників відділу.

8.2.3. Готує у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

 

 

 

 

 

Селищний голова                               Володимир ДЕРКО

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь