Божедарівська громада
Дніпропетровська область, Кам’янський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ БОЖЕДАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2020 РІК

Дата: 13.03.2020 13:28
Кількість переглядів: 1872

https://rada.info/upload/users_files/04338397/7bf737ba60cbeb09adcafb79242797df.jpg

 

                                                            

                                                           Додаток 2 до рішення

                                                           Божедарівської селищної ради

                                                           №09 - 63 / УІІ від 30.01. 2020р.

 

                                                      

                                                                

 

 

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО  РОЗВИТКУ

БОЖЕДАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА  2020 РІК

 

СТРУКТУРА

Програми  соціально-економічного  та культурного розвитку Божедарівської  селищної ради

                                         

Вступ

1.Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку на 2020 рік……………

1.1.Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку громади у 2019 р.

1.2.Характеристика основних проблем громади…….…………………………….

1.3.Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку на 2020 рік…………

2.Підвищення стандартів життя…………………………………………………….

2.1.Соціальний захист……………………………………………………………….

2.1.1.Доходи населення та заробітна плата………………………………………..

2.1.2.Зайнятість населення та ринок праці…………………………………………

2.1.3.Соціальне забезпечення……...………………………………………………..

2.2.Охорона  здоров’я населення…………………………...……………………….

2.3.Освіта…………………………………………………….……………………

2.4.Підтримка сім’ї,дітей та молоді………………………………………………...

2.5.Культура та туризм………………………………………………………………

2.6.Фізична культура і спорт…..................................................................................

2.7.Безпека життєдіяльності населення, охорона навколишнього природного середовища ……….

2.8.Створення необхідних умов для переселенців з тимчасово окупованих територій та соціальна підтримка учасників АТО/ООС………………………………...

3.Поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій…………………………...

3.1.Розвиток підприємництва………………………………………………………

3.2.Інвестиційна політика…………………………………………………………

4.Розвиток базових секторів економіки……………………………………………

4.1.Енергозбереження та енергозабезпеченість…………………………………...

4.2.Транспортно-дорожній комплекс………..……………………………………..

4.3.Аграрна політика……………………………………….……………………….

5.Розвиток житлово-комунального господарства…………………………………

6.Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємодії з громадськістю……………………………………………………………………….

7.Фінансування Програми згідно заходів та цільових Програм……

8.Контроль за ходом реалізації Програми…....................

 

 

-1-

 

ВСТУП

 

          Керуючись Законами України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, «Про добровільне об’єднання територіальних громад ”, «Про Державний бюджет на 2020 рік»,  підготовлено прогнозні показники і Програма  соціально-економічного та культурного  розвитку Божедарівської селищної ради на 2020 рік.

          У Програмі  визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної політики селищної ради (з урахуванням приєднання) на 2020 рік, спрямовані на розвиток сіл (роботи з благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, поповнення доходної частини бюджету) з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення Божедарівської територіальної громади.

          Мета Програми-вироблення та втілення єдиної політики розвитку Божедарівської  територіальної громади у 2020 році в контексті єдиної політики розвитку  Дніпропетровської області, що вимагатиме реалізації пріоритетів у соціальній та економічних сферах із запровадженням чіткої взаємодії зі всіма гілками влади.

 

Аналітична частина.

1.Цілі та пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної  громади  на 2020 рік.

1.1.Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку селищної ради у 2019 році.

Діяльність виконавчого комітету та депутатського корпусу сільської ради у 2019 році концентрувалась на вирішенні основних завдань:

залучення  та активізація  стимулів до  зростання рівня оплати праці та збільшення реальних доходів громадян, зняття гостроти проблеми зайнятості та якісного розвитку соціальної інфраструктури, посилення соціального захисту громадян, підвищення рівня зайнятості.

На протязі 2019 року рішенням селищної ради прийняте рішення про передачу Місцевої пожежної команди № 2 смт.Божедарівка в комунальну власність територіальної громади Божедарівської селищної ради з 01.01.2020року. Закінчено капітальний ремонт будівлі  Божедарівського Центру надання адміністративних послуг.

    Поповнено матеріально- технічну базу закладів освіти, культури та охорони здоров’я. Придбано соціальний мікроавтобус для транспортного сполучення населення віддалених сіл з адміністративним центром смт. Божедарівка.

Придбано адміністративну будівлю КБ «ПриватБанк» та АТ «Ощадбанк» в смт. Божедарівка для розміщення апарату управління Божедарівської ОТГ.

Загалом видатки бюджету розвитку у 2019 році склали 10 390,8 тис. грн,  з яких 5 478,3 тис. грн.– власні кошти, а 4 912,5 тис. грн. - трансферти з  бюджетів інших рівнів.

 

1.2.Характеристика основних проблем Божедарівської територіальної громади.

Основою, що забезпечить зростання економіки в 2020 році стане виконання плану невідкладних заходів щодо подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері. Економічна та соціальна політика направлена на розв’язання наступних проблем:

  • в соціальній політиці: недостатній розвиток ринку соціальних послуг, недостатній рівень заробітної плати по окремих підприємствах, ріст безробіття серед населення, віддалений доступ населення до ринку надання адміністративних послуг;
  • в гуманітарній сфері: недостатній рівень діяльності та матеріальнотехнічної бази закладів охорони здоров’я, освіти, недостатній рівень організації дозвілля ;
  • екологічні проблеми: постійне зростання смертності та захворювання, погіршення якості питної води, забруднення довкілля стихійними сміттєзвалищами;
  • організаційні та економічні проблеми: невідповідність вартості комунальних  платежів якості наданих послуг, низька інноваційна активність підприємств;

-  проблеми структурної реформи:відсутність  кваліфікованих кадрів в галузі інновацій, розвинутої інфраструктури інвестиційної діяльності, недостатній рівень фінансової підтримки малого бізнесу за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

1.3.Цілі та пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку на 2020 рік.

        Божедарівська  територіальна громада бачить свій розвиток, як розвиток самостійного багатофункціонального утворення зі стійкою та збалансованою економікою, активним і взаємовідповідальним громадянським суспільством, комфортним сільським середовищем, яке б забезпечувало високий рівень життя населення та сприятливих умов для суспільної та господарської діяльності.  З метою систематизації проблем і перспектив розвитку  приєднаних територій  Божедарівської територіальної громади виконавчим комітетом здійснено  аналіз SWOT. Аналіз дає можливість об’єктивно оцінити можливість всебічного розвитку території. Виділення слабких сторін дозволить розробити  ефективні заходи щодо попередження проблем, які можуть виникнути у процесі розвитку. Сильні сторони дають підставу науково визначити потенційні можливості території по виявленню проблем та розробити ефективну стратегію щодо їх подальшого вирішення.

                             SWOT-аналіз розвитку території

Сильні сторони

Слабкі сторони

1

Великий достатній запас природного капіталу

1

Недостатня підтримка інфраструктури села зі сторони держави

2

Наявність інфраструктури транспорту

2

Відсутність впливу на інфраструктуру

3

Кількість працюючих осіб - 1898 осіб, молодих людей віком від 18 до 35 років-1092 особи

3

Природний приріст від’ємний

4

Географічне розташування селища вигідне

4

Незадовільний стан доріг

5

Активно проходить процес формування громадянського суспільства

5

Відсутність норм соціальної відповідальності

6

Недостатній рівень довіри до влади

6

Не розроблена Стратегія розвитку

7

Збереження національних традицій та багате історичне минуле

7

Відсутність сучасної, модернізованої матеріальної бази для розвитку культури

8

Високий рівень освіченості

8

Недостатня кількість високооплачуваних робочих місць на селі

 

МОЖЛИВОСТІ

 

ЗАГРОЗИ

1

Залучення інвестицій

1

Політична нестабільність в державі

2

Ріст наявних річних доходів населення на 13,2% при 4,1% річного росту інфляції

2

Старіння населення

3

Розвиток зеленого туризму

3

Недостатня кількість державних коштів для розвитку села

4

Наявність програм місцевих,державних та регіональних для розвитку села

4

Відсутність цільового кредитування і ротаційності сільського господарства

5

Створення фонду землі комунальної власності

5

Створення Земельного банку України

6

Створення високооплачуваних робочих місць в селі

6

Політична та фінансова нестабільність

 

Проведений аналіз SWOT дав можливість виконавчому комітету  розробити заходи по розвитку території на 2020 рік:

Капітальний ремонт вулиць в смт.Божедарівка   Кооперативної та Польової. На приєднаних територіях : С.Новомилорадівка- вул. Зелена  та Кленова;с. Катеринопіль –вул.Шкільна.

Будівництв розвідного водогону питної води та водовідведення  в смт. Божедарівка, розвідного водогону по с. Вільне, с. Олексіївка.

Будівництво підземного переходу на ст. Божедарівка;

Капітальний ремонт адміністративної будівлі Божедарівської селищної ради, розташованої за адресою : смт. Божедарівка, вул. Кооперативна,33;
Організація пасажирських перевезень населення з приєднаних територій до адміністративного центру;

Роботи по обслуговуванню доріг в зимовий період;

Оплата за електроенергію вуличного освітлення;

Розробка та застосування енергозберігаючих технологій та заходів в установах комунальної власності Божедарівської селищної ради.

          Враховуючи наявні досягнення, можливості та існуючі проблеми, основними цілями  та пріоритетами соціально-економічного розвитку  Божедарівської  територіальної громади у 2020 році мають бути:

в правовому полі

  • продовження  розробки та впровадження Стратегічного плану економічного розвитку територіальної громади;

 

в соціальній політиці:

  • вжити заходів і забезпечити підвищення рівня взаємної довіри в громаді;
  • забезпечення зростання реальних доходів населення, що забезпечить їм гідний рівень і якість життя шляхом виплати орендної плати за земельні паї не менше 5% від вартості паю;
  • підтримка вразливих груп населення засобами ефективного та адресного соціального захисту, створення єдиної технології (ЦНАП) прийому громадян;

в гуманітарній сфері та щодо напрямків безпеки життєдіяльності людини:

- чисельність населення визначити методом експертної оцінки тенденцій розвитку  населених пунктів;

- передбачити територіальні  резерви для розвитку об’єктів  соціальної сфери;

- виготовлення генеральних планів;

- проведення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів на території сільської ради;

у реальному секторі економіки на основі інноваційно-інвестиційного розвитку:

- удосконалення структури народногосподарського виробництва і переорієнтація на випуск конкурентоздатних видів продукції з використанням ресурсо - та енергозберігаючих і екологічно безпечних технологій;

- створення малих одноосібних господарств по вирощуванню садівництва, ягідництва та огородництва;

- встановлення обґрунтованих розмірів місцевих податків і зборів;

у зміцненні малого підприємництва та підтримки приватної ініціативи:

- створення середовища, сприятливого для розвитку малого підприємництва;

- залучення більш широкого кола представників підприємницьких структур і громадських формувань підприємців до розробки та одговорення проектів регуляторних актів, які матимуть суттєвий вплив на права та інтереси підприємців.

 

2.Підвищення стандартів життя

2.1.Соціальний захист

2.1.1.Доходи населення і заробітна плата

Загальна сума боргу із виплати заробітної плати по селищній раді відсутня.

Основні проблеми:

- значний розрив між фактичним прожитковим мінімумом та розміром мінімальної заробітної плати;

-зберігається значна питома вага населення з низьким рівнем доходів та працівників з низьким рівнем заробітної плати;

Основні завдання:

-зростання реальних грошових доходів населення;

-створення сприятливих умов для розвитку підсобних господарств, як основного джерела підвищення добробуту населення.

Ресурсне забезпечення:

-розширення бази оподаткування для збільшення  сплати податків шляхом введення додаткових місцевих зборів;

2.1.2. Зайнятість населення та ринок праці:

Кількість громадян, які мають статус безробітного на 01 січня 2020 року склала 143 особи, і по відношенню до відповідного періоду минулого року, вона виросла на 26 осіб.

Основними проблемами є:

-наявність нестабільно працюючих підприємств з сезонним циклом роботи;

-недостатнє реагування системи професійної підготовки кадрів та зміни ситуації на ринку праці, що призводить до незбалансованого попиту та

 пропозиції робочої сили, ускладнює працевлаштування випускників навчальних закладів;

-відсутність механізму реалізації щодо бронювання робочих місць для працевлаштування незайнятого населення;

-відсутність у працівників належної мотивації до легальної продуктивної зайнятості, головним чином через низьку якість робочих місць за умовами та оплатою праці.

Основні завдання:

- при уточненні бюджету на 2020 рік передбачити кошти на оплачувані громадські роботи в сумі 13 830 гривень;

-залучити незайнятих громадян до участі в оплачуваних громадських роботах державною службою зайнятості за рахунок фонду загально-обов’язкового Державного соціального страхування України на випадок безробіття - 2 особи на 2 місяці робіт..

2.1.3.Соціальне забезпечення

Кількість населення, яке потребує соціального захисту складає 2500 осіб, кількість населення, яке користується програмами соціального захисту складає 2100 осіб. Житлову  субсидію отримали 441 особа. Планується на 2020 рік:

                   Надання разової матеріальної допомоги   в сумі 1000,00 гривень на поховання осіб із числа малозабезпечених верств населення.

        Надання  одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО/ООС, бойових дій на території інших держав,учасникам бойових дій у 2-ій Світовій війні учасникам ліквідації аварії на ЧАЄС у розмірі 2000,00 гривень.

        

           Основні проблеми:

-відсутність безперешкодного доступу інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та  інженерно - транспортної інфраструктури селищної ради;

-велика кількість пільг за різними напрямками, що не забезпечуються фінансовими можливостями держави.

           2.2.Охорона здоров’я населення

Система охорони на теперішній час складається з об’єктів:

 

Олексіївський  ФП

Болтишківський ФП

Покровський ФП

Новомилорадівський ФП

Крутобалківський ФП

Божедарівська лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

 

Протягом  2018 року  народилося- 30 особи , померло-97 осіб.

Протягом  2019  року  народилося - 36 осіб , померло – 98 осіб.

Основні проблеми:

-недоукомплектування закладів лікарськими кадрами;

-недостатність фінансування галузі;

-незадовільна матеріально-технічна база медичних закладів;

-недостатній рівень профілактики захворювань;

-недооцінка населенням значущості профілактичних заходів для збереження здоров’я;

-поширення інфекційних хвороб;

-складна екологічна ситуація в регіоні.

Основні завдання на 2020 рік і шляхи вирішення проблемних питань:

Діяльність галузі охорони здоров’я  виконавчого комітету у 2020 році  буде спрямована на виконання умов для ефективного та доступного для  усіх громадян медичного обслуговування, завершення реформування первинної ланки охорони здоров’я та оптимізації її структурних підрозділів.

У рамках медичної реформи   проведена  реорганізація комунального закладу охорони здоров’я «Божедарівський центр первинної медико – санітарної допомоги» Божедарівської селищної ради в комунальне некомерційне підприємство. станом на 31.12.2019 року сімейними лікарями укладено 5 550 декларацій з населенням.

Серед основних проблем, які потребують першочергового вирішення є:

-кадрові питання;

-профілактика, рання діагностика, розвиток первинної медико-санітарної допомоги;

-зменшення рівня смертності працездатного населення;

-зниження захворюваності шляхом виділення  бюджетних коштів на профілактичні заходи;

-дотримання контролю за наданням  законодавчо встановлених додаткових спеціальних пільг медичним працівникам територіальної громади.

- забезпечення функціонування лікарської амбулаторії з житлом на 1-2 лікарів, що будувалася за кошти обласного бюджету.

2.3.Освіта

З місцевого бюджету Божедарівської селищної ради фінансуються наступні заклади освіти:

 

 

 

Божедарівський дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) «Калинонька»

Болтишківський дошкільний навчальний заклад(дитячий садок) «Ромашка»

Покровський дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) «Оленка»

Новомилорадівський дошкільний навчальний заклад(дитячий садок загального розвитку) «Дзвіночок»

Вільнянський дошкільний навчальний заклад(дитячий садок) «Капітошка»

 

КОЗ «Божедарівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

 

Болтишська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

 

Божедарівський будинок дитячої та юнацької творчості

 

КНЗ «Божедарівська школа мистецтв»

 

Основні проблеми:

- недостатньо задоволено потреби у  педагогічних кадрах точних та природничих наук, з іноземної мови;

- недостатність енергозберігаючих проектів;

- матеріально-технічна база потребує подальшої модернізації;

          Основні завдання на 2020 рік і шляхи вирішення проблемних питань:

-розроблення енергозберігаючих проектів;

-покращення матеріально-технічної бази;

-доукомплектація педагогічними  кадрами з математики, фізики та іноземної мови;

- завершення проведення капітальних ремонтів в КОЗ «Божедарівська СЗШ І -ІІІ ступенів» та її філії.

- Нове будівництво модульних котелень на твердому паливі в Болтишській СЗШ  та КОЗ «Божедарівська СЗШ І -ІІІ ступенів».

- капітальний ремонт КНЗ «Божедарівська школа мистецтв» з впровадженням енергозберігаючих технологій.

2.4.Підтримка сім’ї, дітей та молоді

      Виконкомом Божедарівської селищної ради приділяється велика увага формуванню шлюбної і сімейної політики. На 01.01.2019 року на території Божедарівської селищної ради проживало 1092 осіб молодих людей віком від 19 до 35 років.

Велика увага приділяється популяризації сімейних та родинних традицій.

На території селищної ради мешкає  103  багатодітних сімей. У них дітей-368 осіб.

Основні проблеми:

-отримання першого робочого місця для молодих спеціалістів;

-недостатній рівень доходів у неблагонадійних сім’ях;

-недостатній рівень працевлаштування молоді в сільській місцевості;

-пасивність молодих громадян;

-високий рівень безробіття серед молоді;

-зростання небезпечних соціальних пороків, прояви насильства.

Основні завдання на 2020 рік і шляхи вирішення проблемних питань:

Особлива  увага у 2020 році буде приділятися збереженню мережі закладів позашкільної освіти та організації творчого і змістовного дозвілля дітей і молоді.

2.5.Культура і туризм

Культурні послуги у територіальній громаді забезпечують заклади:

 

КЗ «Покровська бібліотека»

КЗ «Божедарівська бібліотека»

КЗ «Болтишківська  бібліотека»

КЗ»Покровський СБК»

КЗ»Болтишківський  СБК»

КЗ «Новомилорадівський СБК»

КЗ»Божедарівський селищний будинок культури»

В селищі Божедарівка розташовані парки, які потребують будівництва об лаштованих місць відпочинку  та розваг для жителів громади.

         Проблемні питання:

-недостатнє бюджетне фінансування;

-незадовільний технічний стан будинків культури в селі Болтишка,  Покровка, Новомилорадівка, Божедарівка.

Основні завдання на 2020рік і шляхи вирішення проблемних питань:

-гарантування прав громадян у сфері культури і туризму;

-удосконалення системи культурних  послуг для всіх верств населення;

-збільшення фінансування галузі культури та туризму через залучення додаткових коштів через бюджет, меценатів та інвестицій;

-розробка проектно-кошторисної документації та залучення інвестицій на капітальний ремонт  приміщень сільських будинків культури в Покровці, Болтишці, Новомилорадівці, Божедарівці та с. Катеринопіль із впровадженням енергозберігаючих технологій.

2.6. Фізична культура і спорт

                Головною ціллю на 2020 рік буде сприяння залученню до здорового способу життя, занять фізичною культурою і спортом усіх категорій населення, в тому числі інвалідів, з метою зміцнення їх здоров’я та духовного розвитку шляхом затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту  на території Божедарівської селищної ради.

           Проблемні питання:

-низький рівень забезпечення фінансовими ресурсами на виконання наданих державою повноважень в сфері фізичної культури і спорту;

-недостатні обсяги видатків на підготовку та участь збірних команд селищної ради та організацію і проведення територіальних спортивно-масових заходів;

            Основні завдання на 2020 рік і шляхи вирішення проблемних питань:

-підготовка і проведення спортивно-масових заходів та змагань  всіх рівнів на відповідному організаційному рівні;

-співпраця і об’єднання зусиль та ресурсів державних, комунальних, громадських та приватних організацій зацікавлених у динамічному розвитку фізичної культури і спорту;

-удосконалення форми залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи у місцях масового відпочинку.

 

2.7.Безпека життєдіяльності населення, охорона навколишнього природного середовища

 

         Стан навколишнього природного середовища  територіальної громади має значний вплив на здоров’я, тому забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини-обов’язкова умова розвитку громадської діяльності підприємств та організацій.

         Екологічна ситуація характеризується значним рівнем техногенного навантаження на навколишнє природне середовище. Браконьєрами планово і систематично ведеться вирубка лісосмуг за межами населених пунктів селищної ради, зелені насадження на території населених пунктів досягли того віку, що не можуть використовуватись в подальшому. Крім того, вони загрожують безпечній життєдіяльності населення.         

            Поверхневі водні об’єкти селищної ради представлені річкою  Базавлук. У 4-х населених пунктах діє центральний водовід на декількох вулицях.

           На території громади діє 24 цвинтарі.

 Селищна громада доглядає за цвинтарями, планується визначити  відповідальних  осіб.

            Проблемні питання:

-розмежування земель державної та комунальної власності з метою узаконення цвинтарів;

-залучення до організованого вивозу сміття мешканців шляхом будівництва сміттєпереробного підприємства;

-озеленення території;

-відсутність джерел постачання населення питною водою.

           Основні завдання на 2020 рік і шляхи вирішення проблемних питань:

          Основним напрямком діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища є забезпечення безпечних умов проживання населення та створення необхідних умов для самодостатнього розвитку територіальної громади :                                                                                       

 -Поточний ремонт громадських колодязів;

-Підготовка необхідної документації по відведенню земельної ділянки під  будівництво сміттєпереробного підприємства.

-Проведення роботи по паспортизації  звалищ.

-Провести роботу по ліквідації стихійних звалищ, які накопичились на окраїнах населених пунктів, лісосмугах та біля водоймищ – транспортування до місць утилізації.

-Розробити схеми санітарного очищення населених пунктів від несанкціонованих звалищ побутових відходів.

-Депутатам сільської ради та квартальним  провести   роз’яснювальну   роботу  на своїх територіальних дільницях.

-Виготовлення генеральних планів с.Олександрівка, с.Весела Долина, с.Трудове, с.Скелюватка, с.Надія, с.Людмилівка, с.Веселе, селище Сорокопанівка.

- Будівництво підземного пішохідного переходу на ст. Божедарівка

- Будівництво водогонів питної води на території населених пунктів об’єднаної громади.

 

Основним напрямком діяльності для створення гарантій безпечної життєдіяльності людини, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру залишається забезпечення комплексного вирішення проблем захисту населення та територій в інтересах безпеки людей, збереження національного надбання і довкілля та створення необхідних умов для сталого розвитку територіальної громади:

-запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ефективне реагування на них, забезпечення збереження життя і здоров’я людей;

-організація обліку та контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту за призначенням;

-удосконалення та підтримання у готовності системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації;

-просвітницька робота серед населення щодо правил безпеки життєдіяльності, засобів надання медичної допомоги;

-попередження загибелі людей на пожежах та проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з населенням щодо профілактики травматизму невиробничого характеру, виховання поважного ставлення до безпеки людини

Проблемні питання:

-відсутність системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та оповіщення населення у випадку їх виявлення;

-відсутність у місцевої пожежної охорони сучасних технічних засобів пожежогасіння;

-підвищена небезпека при переході через залізничні колії  через відсутність підземного переходу на ст. Божедарівка.

 

Основні завдання на 2020 рік і шляхи вирішення проблемних питань:

         - створення, збереження та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

         - обладнання інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту населення в установах, що належать до сфери управління селищної ради, публікація на сайті громади інструкцій дії населення в різних надзвичайних ситуаціях, що можуть виникнути на території населених пунктів;

          - забезпечення приведення в робочий стан систем зовнішнього та внутрішнього водопостачання на всіх об’єктах,що входять в межі території Божедарівської громади;

           - забезпечення у повній мірі первинними засобами пожежогасіння усі заклади комунальної власності Божедарівської ОТГ;

           - проведення технічного обслуговування наявних засобів пожежогасіння на усіх об’єктах, що входять до Божедарівської ОТГ;                                                                                          

           - укріплення та модернізація   матеріально-технічної бази місцевої пожежної частини;

- будівництво підземного пішохідного переходу на ст. Божедарівка;

- удосконалення системи відео спостереження та оповіщення в смт. Божедарівка.

2.8.Створення необхідних умов для переселенців з тимчасово окупованих територій та соціальна підтримка учасників АТО/ООС

Основні завдання на 2020  рік і шляхи вирішення проблемних питань:

-надання  допомоги учасникам АТО/ООС та їх сім’ям;

-передбачити виділення земельних ділянок для учасників АТО.

 

  3. Поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій

3.1.Розвиток підприємництва

Божедарівсьська територіальна громада - це розгалужена мережа суб’єктів підприємницької діяльності.

Проблемні питання:

-недостатній рівень співпраці між органами влади та підприємцями у реалізації державної регуляторної політики;

-суперечливість нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів підприємництва;

-надмірний податковий тиск і обтяжлива система звітності.

 

Основні завдання на 2020 рік і шляхи вирішення проблемних питань:

В питаннях розвитку підприємництва, укріплення партнерської взаємодії бізнесу та органу місцевого самоврядування, у тому числі у залученні більш широкого кола підприємців до спільного виконання місцевих заходів програми  розвитку малого і середнього бізнесу, виконкому необхідно спрямувати у таких напрямках:

-удосконалення інформаційного забезпечення суб’єктів підприємництва;

-удосконалення системи освітнього забезпечення суб’єктів господарювання.

3.2.Інвестиційна політика

Божедарівська територіальна громада - інвестиційно приваблива територія з багатими природними ресурсами, якісними трудовими ресурсами, відповідно до потреб місцевого ринку праці, з високим рівнем добробуту населення.

Виконавчим комітетом планується розробити ряд грантових проектів, продовжити співпрацю з «U-LEAD» по створенню Божедарівського Центру надання адміністративних послуг.

На сьогоднішній день інвестиції є однією з головних складових ресурсного потенціалу селищної громади та інструментом  вирішення багатьох проблем.

Проблемні питання:

-відсутність ефективних механізмів підтримки та стимулювання інвестиційної діяльності;

-відсутність інвестиційних проектів;

-нестабільність державної інвестиційної політики;

-зростання цін на енергоносії;

-низька платоспроможність населення.

Основні завдання на 2020рік і шляхи вирішення проблемних питань:

-створення інформаційної бази інноваційно-інвестиційних проектів підприємств, установ, організацій господарювання;

-висвітлення інвестиційної привабливості Божедарівської територіальної громади на форумах, семінарах, конференціях;

-розробка інвестиційного паспорту громади;                 

            - здійснити реалізацію наступних інвестиційних проектів:

1.«Будівництво підземного переходу під залізничними коліями  по  ст. Божедарівка  в смт. Божедарівка Криничанського району Дніпропетровської області».

2.«Нове будівництво системи водопостачання питної води населених пунктів Божедарівської селищної ради (смт. Божедарівка, с. Олексіївка, с. Вільне) Криничанського району Дніпропетровської області».

3.«Нове будівництво сільськогосподарського ринку за адресою:вул.Виконкомівська,19 смт. Божедарівка Криничанського району Дніпропетровської області (облаштування асфальтним покриттям торгової площі)2

4.«Нове будівництво літнього театру  в смт. Божедарівка Криничанського району Дніпропетровської області».

 

4.1.Енергозбереження та енергозабезпеченність

Забезпечення  сільської громади електроенергією виконує ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги».Теплопостачання –індивідуальне.

Експлуатацію газових мереж здійснює ПАТ «Дніпрогаз», постачає природний газ ПАТ «Дніпропетровськгаззбут».На території громади активно розвивається альтернативне теплопостачання, представлене ТОВ «Дніпровські теплові мережі» та ТОВ «Енергоальтернатива».

Основні завдання на 2020 рік і шляхи вирішення проблемних питань:

У 2020 році головним завданням залишається забезпечення контролю та оптимізації процесу збереження енергоресурсів. Зважаючи на необхідність забезпечення сталого економічного розвитку територіальної громади, питання надійного енергопостачання та ефективного використання енергоресурсів виходять на перше місце. Фінансове забезпечення реалізації основних завдань з енергозабезпечення та енергозбереження буде здійснюватися за рахунок коштів селищної ради, із залученням коштів інвесторів.

4.2.Транспортно-дорожній комплекс

Транспортний комплекс є важливою складовою у галузевій структурі економіки Божедарівської територіальної громади. Налагоджена система автобусного сполучення частини населених пунктів селищної ради з обласним центром. Функціонує Криворіжське відділення Придніпровської залізниці.

Проблемні питання:

-недостатнє фінансування проїзду пільгових категорій громадян;

-відсутність регіональної програми будівництва та ремонту вуличних доріг на кошти бюджетів різних рівнів;

-відсутність автобусного сполучення  адміністративного центру з віддаленими населеними пунктами приєднаних територій.

Основні завдання на 2020 рік і шляхи вирішення проблемних питань:

Проведення поточного ремонту доріг на приєднаних територіях та в смт. Божедарівка та капітального ремонту доріг  по вулицях  Виконкомівська і Кооперативна в смт. Божедарівка.

Реалізація заходів Цільової програми компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення Божедарівської селищної ради на 2017-2020 роки;

Розробка програми «Соціальний автобус» для організації перевезення громадян на комунальному автотранспорті.

4.3.Аграрна політика

Основними проблемами є:

-низький рівень заробітної плати, зайнятих у сільському господарстві;

-недостатній рівень ефективності виробництва в сільськогосподарських  

 підприємствах та її низький інноваційний рівень;

-зниження родючості земель;

-зниження галузі тваринництва;

-фізична, технологічна та моральна зношеність основних виробничих фондів;

   Основні завдання на 2020 рік і шляхи вирішення проблемних питань:

-забезпечення охорони та раціонального використання земель;

Фінансове забезпечення передбачається із бюджетів різного рівня та за рахунок реалізації державних та регіональних програм.

 

5. Розвиток житлово-комунального господарства

Зміцнення матеріально - технічної бази КП «Джерело» Божедарівської селищної ради для надання послуг населенню з утримання житлових будинків,  утриманню доріг в зимовий період.

 

Основні завдання на 2020 рік і шляхи вирішення проблемних питань:

         

          Поточний ремонт громадських колодязів із залученням ініціативних груп населення;

Відновлення мережі вуличного освітлення спільно із жителями громади;

Проведення поточного ремонту доріг, прибирання, утримання доріг в належному стані в зимовий період в населених пунктах Божедарівської селищної ради;

Розчистка лісосмуг , узбіччя доріг , скверів від порослі та переробка в альтернативне паливо.

Забезпечення питною водою населення об’єднаної територіальної громади шляхом залучення бюджетних коштів та інших джерел фінансування будівництва розвідних мереж водопостачання в населених пунктах Божедарівської селищної ради.

         

 

6. Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємодії з громадськістю.

 -удосконалення  форм розповсюдження інформації про діяльність селищної ради та виконавчого комітету;

-проведення консультацій з громадськістю щодо залучення громадян до участі у вирішенні місцевих проблем.

7. Фінансування Програми згідно заходів та цільових Програм.

Перелік цільових Програм, що діють на території Божедарівської селищної ради.

Програма розвитку земельних відносин та охорони земель у Божедарівській селищній раді Криничанського району Дніпропетровської області на 2017-2022 роки;

Програма соціального захисту населення територіальної громади Божедарівської селищної ради на 2020 рік;

Програма «Благоустрій селища та сіл Божедарівської селищної ради на 2020 рік »

Комплексна програма забезпечення публічного порядку на території Божедарівської селищної ради на 2017-2020 роки;

Комплексна природоохоронна  програма по Божедарівській селищній раді на 2017-2020 роки;

Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг  місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Божедарівської ОТГ на  2020 рік;

Програма «Питна вода по Божедарівській селищній раді на 2012-2020 роки»;

Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Божедарівської селищної ради на 2017-2020 роки;

Цільова програма компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення Божедарівської селищної ради на 2017-2020 роки;

Програма надання первинної медичної допомоги населенню (медико-санітарної допомоги) та фінансової підтримки КНП «Божедарівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Божедарівської селищної ради на 2020 рік;

Програма розвитку фізичної культури і спорту Божедарівської селищної ради на 2019- 2022 роки;

Цільова соціальна Програма «Освіта» Божедарівської громади на 2018-2022 роки;

Програма забезпечення пожежної безпеки Божедарівської селищної ради на 2020 рік.

8. Контроль за ходом реалізації Програми.

Контроль за ходом реалізації Програми покладається на постійні комісії Божедарівської селищної ради УІІ скликання.

 

Начальник фінансово-економічного відділу,

 головний бухгалтер -     Т. Яструб.

 

 

 

 

Завантажити


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь