Божедарівська громада

Дніпропетровська область, Кам’янський район

Проєкти рішень виконавчого комітету №Проєкти рішення «Проекти рішень виконкому»

Кількість переглядів: 58
Скликання: 8 скликання
Сесія: 14 сесія
Тип документу: Проєкти рішень виконавчого комітету
Дата: 26.08.2021
Автор: Проекти рішеннь виконкому
Номер документу: Проєкти рішення
Назва документу: Проекти рішень виконкому
Прикріплені файли:

            ПРОЄКТ

                                    

МІСЦЕВЕ   САМОВРЯДУВАННЯ

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

БОЖЕДАРІВСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ РАДИ

КРИНИЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                           

Р І Ш Е Н Н Я   №  

 

Смт. Божедарівка                                                                            серпня 2021 р.                     

                       

«Про прогноз бюджету Божедарівської селищної  територіальної

громади на 2022-2024 роки»

 

 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 75¹ Бюджетного кодексу України, виконком селищної ради

ВИРІШИВ:

 

 

 

1. Схвалити прогноз бюджету Божедарівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки з подальшим внесенням на розгляд сесії селищної ради, що додається.

 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову.

.

 
 

 

 

Голова    виконавчого комітету                           Володимир ДЕРКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   СХВАЛЕНО

Рішення виконкому

27 серпня 2021 №_____

 

ПРОГНОЗ

бюджету Божедарівської селищної територіальної громади

на 2022-2024 роки

 

 

04518000000

(код бюджету)

 

І. Загальна частина

 

 

Прогноз бюджету Божедарівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблений відповідно до вимог статті 751  Бюджетного кодексу України,  Податкового кодексу України, Бюджетної декларації, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548, макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від  31.05.2021 № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки», наказу Міністерства фінансів України від 02.06.2021 № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання».

Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом в Божедарівській селищній територіальній громаді, як складової системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними цілями бюджетної політики громади в 2022-2024 роках є:

 - забезпечення надходжень до бюджету Божедарівської селищної територіальної громади з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками;

- забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;

- здійснення видатків бюджету відповідно до соціальних стандартів;

- забезпечення необхідних фінансових пропорцій згідно з планом економічного і соціального розвитку громади;

 

 

- визначення резервів росту доходів бюджету селищної територіальної громади;

- стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету розвитку селищної територіальної громади.

Основними завданнями Прогнозу є:

- підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами;

- забезпечення виконання доходної частини бюджету Божедарівської селищної територіальної громади відповідно до показників, затверджених селищною радою;

- вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету Божедарівської селищної територіальної громади, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними ресурсами;

- удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах;

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених селищними цільовими (комплексними) програмами;

- запровадження дієвих заходів з енергозбереження.

 

Прогноз бюджету Божедарівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки зорієнтований на формування сприятливого економічного середовища, забезпечення збалансованості та стабільного функціонування бюджетної системи громади, встановлення взаємозв’язку між соціально-економічними цілями розвитку регіону і можливостями бюджету, забезпечення виконання гарантованих державою соціальних зобов’язань.

Невиконання прогнозних показників бюджету Божедарівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки може відбутись у разі змін в економічному середовищі, які будуть залежати від наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID – 19, невідповідності основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади показникам, врахованим під час формування прогнозу.

 

ІІ. Основні показники економічного та соціального розвитку

 

Індикативні прогнозні показники бюджету громади на 2022-2024 роки є основою для складання розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету територіальної громади на середньострокову перспективу.

Прогнозні показники бюджету громади ґрунтуються на принципі збалансованості бюджету, що призведе до підвищення результативності та ефективності витрачання бюджетних коштів, посилення бюджетної дисципліни, покращить спрямування фінансового ресурсу на реалізацію пріоритетних соціальних напрямків та завдань для забезпечення динамічного  і збалансованого розвитку громади.

Структура бюджетоутворюючих галузей громади складається в основному  з підприємств агропромислового комплексу,  залізничного транспорту та енергетики. На території громади  зареєстровано 439 суб’єктів підприємництва, які  протягом  2021 року сплачують податки, в тому числі:малих підприємств - 273 суб’єкта господарювання ; середніх підприємстів-13 суб’єктів господарювання; фізичних осіб- підприємців - 153 суб’єкта господарювання.

Одним з основних макропоказників економічного і соціального розвитку громади є фонд оплати та середньооблікова чисельність працюючих , середньомісячна заробітна плата  одного штатного працівника.

 У 2021 році очікується середньооблікова чисельність штатних працівників 4741 особа. До  2024 року очікується тенденція приросту середньооблікової чисельності штатних працівників ще на 1,2% у порівнянні з 2021 роком та середньооблікова чисельність штатних працівників складе 4798 осіб.

Очікується, що  середньомісячна заробітна плата в 2021 році буде дорівнювати 10775 гривень. У 2024 році  динаміка щодо збільшення середньомісячної заробітної плати  зберігатиметься і складе 12690гривень. Відповідно очікується збільшення фонду оплати праці у 2021 році та прогнозується, що фонд оплати праці у 2024 році збільшиться на 19,2% у порівнянні з 2021 роком.

Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку громади на середньостроковий період спрямовані на розвиток економіки та запровадження переробних виробництв в різних секторах економіки, а також впровадження заходів енергоефективності та залучення альтернативних джерел енергії та цифровізацію процесу управління.

 

 

ІІІ. Загальні показники бюджету

 

Прогноз включає показники бюджету селищної територіальної громади за основними видами доходів, видатків, кредитування та фінансування, взаємовідносинами бюджету територіальної громади з бюджетами інших рівнів, враховує положення та показники, визначені прогнозом, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

Показники прогнозу на 2022-2024 роки бюджету територіальної громади можуть відрізнятися від показників, схвалених рішенням виконавчого комітету Божедарівської селищної ради  від 18.12.2020 №78 «Про місцевий бюджет Божедарівської селищної територіальної громади на 2021 рік» внаслідок:

1) відхилення оцінки основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу бюджету громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням від 24 грудня 2020 року «Про бюджет Божедарівської селищної територіальної громади на 2021 рік» (із змінами та доповненнями), від аналогічних показників, врахованих у прогнозі бюджету громади, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів.

 

При розрахунку показників бюджету Божедарівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки враховано:

1. Прогнозні показники економічного і соціального розвитку громади, підвищення розміру мінімальної заробітної плати, динаміку надходжень за 2019 - 2020 роки та очікуване виконання за 2021 рік.

2. Норми податкового , бюджетного законодавства та застосування чинних ставок оподаткування.

3. Макропоказники визначені з урахуваннями Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 „Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки”, яка передбачає:

- зростання валового внутрішнього продукту у 2022 році – 3,8 відсотка, у 2023 році – 4,7 відсотка, у 2024 році -5,0 відсотків;

- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 106,2 відсотків у 2022 році , 105,3 відсотків у 2023 році, 105,0 відсотків у 2024 році;

- індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2022 році – 107,8 відсотків, у 2023 році – 106,2 відсотків; у 2024 році 105,7 відсотків.

4. Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року –6500 грн., з 1 жовтня 2022 року -6700 грн (темп приросту– 3,1 відсотків), з 1 січня 2023 року – 7176 грн. (темп приросту – 7,1 відсотків), з 1 січня 2024 року – 7665 грн (темп приросту 6,8 відсотків).

5. Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2022 року – 2893 грн., з 01 жовтня 2022 року -2982 (темп приросту – 3,1 відсотка), з 1 січня 2023 року – 3193 грн. (темп приросту – 7,1 відсотка), з 1 січня 2024 року -3 411 грн (темп приросту- 6,8 відсотка).

 

Загальні показники бюджету наведено в додатку 1.

 

ІV.  Показники  доходів  бюджету

 

Законодавчою основою формування дохідної частини бюджету Божедарівської селищної територіальної громади є норми Бюджетного та Податкового кодексів України.

Обсяг дохідної частини бюджету Божедарівської селищної територіальної громади на 2022 рік прогнозується в сумі103 865,9 тис. грн.( ріст до 2021р. складає 10,6%), із них:

- Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 60 519,2 тис. грн., в т.ч.

Податкові надходження – 58 086,2тис. грн.,з яких доходи спеціального фонду -10,1 тис. грн.- екологічний податок; 

Неподаткові надходження – 1 298,5 тис. грн., з яких доходи спеціального фонду складуть 1 015,0 тис. грн.- власні надходження бюджетних установ;

- Офіційні трансферти – 43 347,4 тис. грн., в т.ч.  з державного бюджету місцевим бюджетам –39 563,6 тис. грн.

Обсяг дохідної частини бюджету Божедарівської селищної територіальної громади на 2023 рік прогнозується в сумі 110 876,3 тис. грн.( ріст до 2022 р. складає 6,7%), із них:

- Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) –  63 171,6 тис. грн., в т.ч.

Податкові надходження – 60 328,0 тис. грн.,з яких доходи спеціального фонду -10,4 тис.грн.- екологічний податок;

Неподаткові надходження – 1 339,1 тис. грн., з яких доходи спеціального фонду складуть 1 030,0 тис. грн.- власні надходження бюджетних установ;

 

- Офіційні трансферти – 47 705,9 тис. грн., в т.ч.з державного бюджету місцевим бюджетам43 713,4 тис. грн.

Обсяг дохідної частини бюджету Божедарівської селищної територіальної громади на 2024 рік прогнозується в сумі 117 345,7 тис. грн.( ріст до 2023 р. складає 5,8%), із них:

- Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 65 877,9 тис. грн.,

в т.ч.

Податкові надходження – 62 483,7 тис. грн., з яких доходи спеціального фонду -10,7 тис.грн.- екологічний податок;

Неподаткові надходження – 1 389,7 тис. грн., з яких доходи спеціального фонду складуть 1 045,0 тис. грн.- власні надходження бюджетних установ;

- Офіційні трансферти 51 469,6 тис. грн., в т.ч.з державного бюджету

 місцевим бюджетам – 47 293,7 тис. грн.

При прогнозуванні обсягу доходів бюджету Божедарівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки враховано:

 

- очікувані показники економічного і соціального розвитку громади за

2021 рік;

- прогнозні показники економічного і соціального громади на 2022-2024 роки;

- макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 586 та визначені Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548;

- застосування чинних ставок загальнодержавних податків;

- діючих на території громади ставок місцевих податків та зборів;

- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

- фактичне виконання дохідної частини бюджету селищної територіальної громади за результатами 6 місяців 2021 року.

З урахуванням прогнозу основних макроекономічних показників економічного та соціального розвитку країни, динаміки бази оподаткування, ефективності податкового адміністрування, загальні показники доходів бюджету селищної територіальної громади на 2022-2024 роки зростають.

Власні доходи загального фонду територіальної громади селища сформовані у відповідності до ст.64 Бюджетного кодексу України за рахунок:

  1. 60% податку на доходи фізичних осіб, що справляється на території громади, який визначений в обсязі : 2022 рік – 31 730,0 тис.грн; 2023 рік – 33600,0 тис. грн.; 2024 рік – 35 500,0 тис. грн., що становить 55,9% від прогнозних показників власних доходів загального фонду 2022-2024 років.

2) податку на майно: 2022 рік-14 410,0 тис.грн.; 2023 рік – 14 930,0 тис. грн.;2024 рік – 15 450,0 тис. грн., що становить 24,8% % від прогнозних показників власних доходів загального фонду 2022-2024 років, в тому числі:

а) плати за землю: 2022 рік – 14 000,0 тис.грн.; 2023 рік – 14 500,0 тис.грн.; 2024 рік – 15 003,0 тис. грн.

б) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 2022 рік – 410,0 тис.грн.;2023 рік – 430,0 тис.грн.;2024 рік – 445,0 тис.грн.

 

  1. єдиного податку: 2022 рік-11 680,0 тис.грн.; 2023 рік – 11 810,0 тис. грн.;2024 рік – 11 950,0 тис. грн., що становить 19,01%  від прогнозних показників власних доходів загального фонду 2022-2024 років, в тому числі:

а) єдиного податку з фізичних та юридичних осіб: 2022 рік-2 630,0 тис.грн.; 2023 рік – 2 659,3 тис. грн.;2024 рік – 2 690,8 тис. грн.

б) єдиного податку з сільськогосподарських виробників: 2022 рік-9 050,0 тис.грн.; 2023 рік – 9 150,7 тис. грн.;2024 рік – 9 259,2 тис. грн.

 

V.  Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу,

гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи

територіальною громадою селища боргу та надання місцевих гарантій

 

Фінансування бюджету

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 2022 рік , 2023 рік  та  2024 рік не передбачалися.

VІ .Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора